OM SOCIONOMSEKTIONEN

Socionomsektionen är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förbättra villkoren för studenterna på Linköpings Universitet. Socionomsektionens arbete går främst ut på att arrangera event som stärker studenternas studiesociala sammanhang, vidgar kunskapen om det sociala arbetet och skapar rum för att lyfta åsikter om utbildningen och universitetet i stort. Socionomsektionen har ett nära samarbete med både Linköpings universitets filosofiska fakultet, StuFF och programledningen för Socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Sektionsstyrelsen fungerar som en länk mellan StuFF, programledningen och Socionomprogrammets studenter.


Styrelsen

Styrelsen innehåller flera olika poster som arbetar för att exempelvis säkra utbildningen och arbetsmiljön på campus Norrköping. Se Styrelsens alla poster här.

Festeriet SoCeR

SoCeR är socionomprogrammets eventutskott. De anordnar fester och sittningar på Kårhuset Trappan!

Se mer om SoCeR här.

Fadderiet Societeten

Societeten är socionomprogrammets fadderi. De anordnar Nolle-P för de nya socionomstudenterna varje år i samband med höst- och vårintaget.

Se mer om Societeten här.