Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Hör av dig till info@socionomsektionenliu.se

Specifik fråga? 

Ordförande Vera Bagge: ordf@socionomsektionenliu.se.

Utbildningsbevakare Filip Massi: ub@socionomsektionenliu.se.

Arbetsmiljöombud Elin Ainerfors Gustafsson: amo@socionomsektionenliu.se

Alla frågor som rör kommunikation, marknadsföring och PR:  info@socionomsektionenliu.se

Du hittar resterande styrelsemedlemmar och deras kontaktuppgifter här!

Du kan även nå oss via vår postadress: 

Socionomsektionen
c/o Kårhuset Trappan
Linköpings universitetet
601 74 Norrköping