Vill du komma i kontakt med styrelsen? Hör av dig till styrelsen@socionomsektionenliu.se.

Specifik fråga?

Ordförande Yara Waked: ordf@socionomsektionenliu.se.
Utbildningsbevakare Linnea Strömberg: ub@socionomsektionenliu.se.
Arbetsmiljöombud Anna Fälth: amo@socionomsektionenliu.se

Alla frågor som rör kommunikation, marknadsföring och PR Thilda Sohl: info@socionomsektionenliu.se

Du hittar resterande styrelsemedlemmar och deras kontaktuppgifter här!

Du kan även nå oss via vår postadress: 

Socionomsektionen
c/o Kårhuset Trappan
Universitetet
601 74 Norrköping