Styrelsen

Selma Stenberg

Arbetsmiljöombud

Rasmus Classén

Utbildningsbevakare

Linnea Strömberg

Näringslivs-& internationaliseringsansvarig

Lovisa Wedestig

Kassör & grön sektionsansvarig

Joel Olofsson

VFU-ansvarig & sekreterare

Frida Kalm

Ledamot

Cherry Danielsson

Fadderistrepresentant för Societeten

Amanda Balk

Festerirepresentant för SoCeR

Emily Wootten

Info-/PR, aktivitet-& vice arbetsmiljöombud