Styrelsen

Selma Stenberg

Arbetsmiljöombud

Rasmus Classén

Utbildningsbevakare

Linnea Strömberg

Internationaliseringsansvarig

naringsliv@socionomsektionenliu.se

Lovisa Wedestig

Kassör & grön sektionsansvarig

kassor@socionomsektionenliu.se
gronsektion@socionomsektionenliu.se

Joel Olofsson

VFU-ansvarig & sekreterare

Emily Wootten

Info-/PR, aktivitet- vice arbetsmiljoombud

Frida Kalm

Näringslivsansvarig & Ledamot

Cherry Danielsson

Fadderistrepresentant för Societeten

Amanda Balk

Festerirepresentant för SoCeR