Styrelsen

Mikaela Lemming

Vice ordförande & Sekreterare

Lisa Zakó

Arbetsmiljöombud

Moa Eneström

Utbildningsbevakare

Sebastian Stedt

Näringslivs- & Internationaliseringsansvarig

naringsliv@socionomsektionenliu.se

Fredrika Rosenqvist

Kassör

Erika Löwenborg

Aktivitets- & Grön sektionsansvarig

aktivitet@socionomsektionenliu.se   gronsektion@socionomsektionenliu.se   

Joel Stern

Info-/PR & Vice utbildningsbevakare

  info@socionomsektionenliu.s    ub@socionomsektionenliu.se

Selma Stenberg

Ledamot & Vice aktivitetsansvarig

ledamot@socionomsektionenliu.se   aktivitet@socionomsektionenliu.se

Amanda Balk

VFU-ansvarig, Vice arbetsmiljöombud & Festerirepresentant för SoCer

vfu@socionomsektionenliu.se   amo@socionomsektionenliu.se   mailasocer@gmail.com

Cherry Danielsson

Fadderirepresentant för Societeten

societeten2021@gmail.com