Organisationen MÄN

I tisdags fick vi under socionomdagen prata med Patrick som är med i organisationen Män i Norrköping som är ett ideellt engagemang där fokuset är jämställdhet och att belysa frågor som berör machokultur. Om du som student är mer intresserad av hur du kan engagera dig kan du besöka deras Instagram organisationen_man eller surfa in på deras hemsida. Det var ett väldigt givande samtal och vi är övertygade om att detta är frågor som vi kommer se mer av inom socialt arbete framöver 🧡

https://mfj.se/

🌟Är du intresserad av att engagera dig vid sidan av studierna: hjälp yngre elever med läxhjälp via Allakando🌟

Många studenter hjälper yngre elever med läxhjälp

Läxhjälp har blivit vanligt i det svenska samhället. Många familjer ser det som en viktig investering i barnens skolgång – då det leder till höjda skolresultat. Detta har också inneburit att många studenter fått möjlighet att ha undervisning som bisyssla.

År 2007 startades Allakando. Ett läxhjälpsföretag med visionen att alla kan mer än de tror – bara de får rätt studieteknik och vågar tro på sin egen förmåga. Sedan år 2007 har många elever fått läxhjälp. Allakando undervisar årligen 26 000 elever och består av över 5 900 personer som dagligen hjälper olika elever med det de behöver hjälp med. För några år sedan, 2013, så infördes RUT-avdrag för läxhjälp. Det innebar rent konkret att den som anlitade studiehjälp fick avdrag på skatten för det – men den möjligheten avskaffades år 2016 – trots detta så är intresset för läxhjälp alltjämt stort. För mer info om Allakando, tryck här.

Läxhjälp leder till att eleverna får bättre betyg

Ett av de främsta skälen till att föräldrar anlitar studiehjälp är att det fungerar. 9 av 10 av de elever som får läxhjälp från Allakando höjer sina betyg. Betyg är ett viktigt urvalsinstrument för att komma in på högre utbildning – så läxhjälpen spelar därför en viktig roll – men betygen är också en värdemätare på kunskap. Allakandos arbete leder därför till att eleverna får bättre möjligheter att utbilda sig vidare eller göra sig gällande på arbetsmarknaden, men också att eleverna fördjupar sina kunskaper och förbättrar sina förmågor. Det är dock inte bara Allakando som bidrar med läxhjälp till Sveriges elever – utan det finns flera aktörer – exempelvis Smartstudies. Smartstudies är särskilt specialiserade på mattehjälp och har många skickliga och kompetenta mattelärare, mer info finns här.

Läxhjälp – en möjlighet för studenter att hjälpa yngre elever

Privatundervisning medför stora fördelar för den enskilde eleven, men också på samhällsnivå. Allakando skapar möjligheten för många studenter att göra en insats genom att undervisa yngre elever, i kurser och ämnen som de tidigare själva har läst och bemästrat. På så sätt kan en student som vill ha en intressant och givande sysselsättning vid sidan av sina egna studier, få möjligheten att genom studiehjälp engagera sig i en elevs utbildning och kunskapsutveckling.

Engagera dig i studiehjälp – meriterande och flexibelt

En sak som gör det särskilt lämpligt för studenter att bistå i undervisning av yngre elever är att det är en mycket flexibel sysselsättning. Tiderna och dagarna är anpassningsbara och bestäms i mötet mellan familj och lärare. Barnen som ska få privatundervisningen går i skolan på dagarna, precis som de flesta lärare som också är studenter, på så sätt krockar inte den sysselsättningen med studierna. 

Läxhjälp fysiskt eller online

Det finns också en hel del undervisning som bedrivs digitalt. Det kan exempelvis bero på att det passar familjen bättre, då den bor på en ort med sämre kommunikationer. Allakando har en särskild plattform för distansundervisning och har ett väl bearbetat pedagogiskt upplägg för detta ändamål. På denna sida finns info om Allakando läxhjälp online.

✨Är du intresserad av att engagera dig vid sidan av studierna: blir barnvakt för myNanny✨

 Studenter efterfrågas i rollen som nanny

Familjer över hela landet behöver hjälp med barnpassning och det finns ett stort behov av barnvakter. myNanny är ett stort barnvaktsföretag som nu söker studenter som vill bistå som barnvakt vid sidan av sina studier.

Föräldrar gör stora ansträngningar för att hinna med alla vardagsbestyr. Men det är inte en lätt uppgift. Det är vanligt att barn har fritidsaktiviteter, ibland flera olika fritidsaktiviteter. Det förutsätter ofta att de behöver hjälp med hämtning och lämning till träningar, läger och övriga sammankomster. Samtidigt ska man som förälder säkerställa att barnen kommer till skolan på ett säkert och bra sätt och engagera sig i barnens skolgång med allt vad det innebär som till exempel läxläsning, deltagande i föräldramöten och skolresor. Det är alldeles underbart att vara förälder, men det tar också tid.

Nanny möjliggör egentid för föräldrarna

Vid sidan av att man som förälder ska, och förväntas, lägga en stor del av sin tid på sina barn så måste man som förälder också rå om sig själv, arbeta och ha möjlighet att träffa sina vänner och göra aktiviteter utan barnen. Eller skapa och frigöra egentid för sig och sin familj. En nanny kan bidra till att skapa egentid. Därför är många familjer intresserade av att anlita en nanny.  Bortsett från att en nanny kan göra stor skillnad för en familj, så skapar också den familj som anlitar en nanny ett arbetstillfälle – ofta för en student som är i behov av en extra sysselsättning. Läs mer om hur det är att vara nanny här.

Nanny – en meningsfull sysselsättning vid sidan av plugget

För den som studerar är det alldeles utmärkt att jobba som nanny.  Vilka tider man arbetar bestäms helt i samråd med familjen och således kan man lägga upp sina arbetstider så att det inte krockar med skolan eller andra inplanerade saker. Många behöver hjälp av en nanny kvällstid, vilket fungerar väl för en student. Det finns många som erbjuder barnvakt, ett annat företag som erbjuder barnpassning är NannyPoppins,läs om de här.

Varierande arbetsuppgifter som barnflicka

Det är mycket varierande arbetsuppgifter att arbeta med barnvaktning. Det kan handla om allt från hämtning och lämning, till lek och bus i lekparken till att laga mat åt barnen, eller att helt enkelt vara en trygg punkt i hemmet medan barnen leker. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på vilken familj det är och vilka behov respektive familj har.

Barnflicka och familj matchas ihop

Något av det allra viktigaste när en familj vill ha hjälp med passning av sitt barn, är att de får en barnvakt som passar familjen och familjens önskemål. myNanny har därför en väldigt gedigen process där man matchar ihop familjen med en nanny som man tror kommer funka tillsammans – om nannyn eller familjen inte tycker att det är fungerar så får nannyn möjlighet att arbeta med en annan familj – och familjen får en annan barnvakt. Om du är nyfiken på att veta mer om myNanny, klicka då in dig här.

……………………………………………………………………….

Grattis till antagningen!!

Hej Nollan och grattis till din antagning på Socionomprogrammet på LiU!??
Om oss: Socionomsektionen är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förbättra villkoren för studenterna på Linköpings Universitet. Socionomsektionens arbete går främst ut på att arrangera event som stärker studenternas studiesociala sammanhang, vidgar kunskapen om det sociala arbetet och skapar rum för att lyfta åsikter om utbildningen och universitetet i stort. Socionomsektionen har ett nära samarbete med både Linköpings universitets filosofiska fakultet, StuFF och programledningen för Socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Sektionsstyrelsen fungerar som en länk mellan StuFF, programledningen och Socionomprogrammets studenter.
Vi hoppas att du kan komma till mottagningen (nolle-p) som börjar 17e augusti! Alla aktiviteter som anordnas är frivilliga!? Bland annat kommer det finnas aktiviteter för att lära känna varandra och få en ökad trygghet i den nya livssituationen som det kan innebära att börja på en ny utbildning, eventuellt flytta till en ny stad och med stor säkerhet lära känna ett stort antal nya människor. Helt enkelt finns nolle-p för att hjälpa dig till rätta och för att din utbildningsstart ska bli så bra som möjligt?
Gå gärna in och gilla våra utskott på Facebook för mer information:
Socionomprogrammets fadderi: Societeten
Socionomprogrammets festeri: SoCeR
Vi hoppas att du kommer att trivas! ?

Majmöte 2020-05-27

Idag har Socionomsektionen haft sitt majmöte, ett av två årsmöten som hålls varje år.  Medlemar var inbjudna att delta. För att ta del av protokollet finns det tillgängligt här, när aktuellt protokoll finns uppladdat.

Nytt fadderi & festeri för verksamhetsår 20/21

Socionomsektionen består av en styrelse och två utskott, ett fadderi och ett festeri. Dessa uppdateras varje år och nu har tiden blivit inne att lämna över till nästa generations utskott. Låt oss presentera Societeten 20/21 och SoCeR 20/21. Vi är otroligt stolta och vet att ni kommer göra ett otroligt bra jobb. Grattis!!!?

Vi vill också rikta ett stort tack till Societeten 19/20 och SoCeR 19/20 för ert stora engagemang och bra arbete under ert verksamhetsår!!!?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information kring Coronaviruset covid-19

Nya riktlinjer med hänsyn till Coronaviruset!
LiU följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen och har nu fattat beslut om distansläge. Det innebär att alla studenter uppmanas att studera hemifrån i största möjliga mån och samtliga kurser som planeras under vårterminen ska övergå till distansläge snarast möjligt. Beslutet gäller från och med idag.

Studenter som befinner sig på externt förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. Detta innebär att sådana aktiviteter i normalfallet bör kunna genomföras enligt plan.

Campus kommer fortsätta att vara öppet med det är viktigt att alla som kan väljer att studera på distans. Anledningen är att de personer som måste befinna sig på campus – till exempel då ett möte inte varit möjligt att lösa på distans – inte ska utsättas för större risk att bli smittad.

 

Frågor som rör coronaviruset uppmanar vi att ni skickar till: corana@liu.se

StuFF lägger ut information frekvent på deras facebook  samt Socionomstyrelsens styrelse facebook och instagram som ni kan följa för att inte missa något.

World Social Work Day på Trappan den 17/3 ställs in

Med anledning av spridningen av Coronaviruset har Socionomsektionen beslutat att ställa in World Social Work Day som skulle ägt rum nu på tisdag den 17 mars. Årets tema ”Att främja mänskliga relationer” handlar för oss om att agera med hänsyn till andra och vi uppmanar med de orden våra studenter att följa LiUs riktlinjer och stanna hemma vid minsta tecken på förkylning.

Som sektion tänker vi att detta är ett oerhört viktigt ämne som ramar in det sociala arbetets värdegrund och som vi alla tjänar på att arbeta med. Vi laddar nu om inför att få anordna Socionomdagen i höst och hoppas att ni studenter tar tillfället i akt och reflekterar över årets tema och vad vikten av att främja mänskliga relationer innebär för er.

Om ni har ytterligare frågor angående LiUs riktlinjer angående Coronaviruset följer ni denna länk som tidigare delats: https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv

World Social Work Day 2020

Dagen då socialarbetare över hela världen går tillsammans för att sprida, belysa och kämpa för varje års tema. I år är temat ”Främja vikten av mänsliga relationer” ⭐️

Tisdag den 17e mars från kl.12-17 bjuder Socionomsektionens styrelse in till World Social Work Day en intressant och viktig temadag på Kårhuset Trappan. Under dagen hålls det i föreläsningar kring årets tema och studenter får möjlighet att höra på andra socionomstudenter som haft sin VFU utomlands. Utöver detta bjuds det på fika, kaffe, en tävling med fint pris OCH de som är först på plats får mat! Ni kommer även att träffa andra organisationer och fackförbund under dagen.

?? World Social Work Day är något som ni absolut inte vill missa ??

Vi ses där!!!!!!!

Tenta-kaffe

Styrelsen i år vill sattsa mer på småprojekt och aktiviteter. Vi tycker det är viktigt att lägga fokus på våra studenter och göra omtänksamma gester. Därför kommer vi under vårterminen innan varje salstentamen bjuda studenterna på kaffe! Imorgon är det dags för första tenta-kaffet som vi döpt detta projekt till.

Lycka till med tentan termin 6, så ses vi imorgon när vi står redo med kaffet i högsta hugg!!