Panelsamtal om Tidöavtalet

Varmt välkomna till ett panelsamtal om Tidöavtalet och dess betydelse för det sociala arbetet

Studenter vid socionomprogrammet och verksamma vid avdelningen för socialt arbete bjuds härmed in till en panel med efterföljande samtal om Tidöavtalet och dess betydelse för det sociala arbetet. Panelsamtalet anordnas av avdelningen för socialt arbete, IKOS, i samarbete med Socionomsektionen.
Socionomsektionen bjuder studenter på fika.

Tid: 14 december, 15.15-17.00
Plats: TP1

Den 14 oktober 2022 offentliggjordes Tidöavtalet, den skriftliga överenskommelse mellan riksdagspartierna Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som låg till grund för att utse regeringen Kristersson efter riksdagsvalet 2022. Flera av förslagen i avtalets rör det sociala arbetet, dess verksamhetsfält och även socionomutbildningen. Efter Tidöavtalet offentliggjordes har frågor väckts bland studenter, yrkesverksamma socionomer och anställda vid socionomutbildningarna i Sverige om vad det kommer innebära för socialt arbete som profession och dess praktik.

Vi vill därför bjuda in till ett panelsamtal där vi tillsammans samtalar om detta: Hur kan vi förstå det här avtalet och dess innehåll? Vad kan det tänkas ha betydelse för det sociala arbetet och för yrkesverksamma socionomer?

Panelen består av Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, David Ekholm, docent i socialt arbete, och Pia Kjellbom, socionom och lektor i välfärdsrätt. Samtalet leds av Ulrika Wernesjö, lektor i socialt arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *