Nominera till FORSA Östergötlands pris!!

FORSA Östergötlands stipendium delas ut till en student (i termin 7) som under sin utbildning verkat i FORSA:s anda genom att arbeta för att skapa möten på likvärdiga villkor mellan studenter, forskare och företrädare för det sociala arbetets praktik.

Skicka din nominering, max ½ sida, senast den 10 januari 2021 till Linnéa Strömberg linst146@student.liu.se

Läs mer här:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *