Styrelsen

Styrelsen 2020

 

 

 

 

 

Simon Berg
Ordförande
ordf@socionomsektionenliu.se
styrelsen@socionomsektionenliu.se

 

 

 

 

 

Therese Blixt
Vice-ordförande
ordf@socionomsektionenliu.se
styrelsen@socionomsektionenliu.se

 

 

 

 

 

Lovisa Wedestig
Kassör & Grön sektionsansvarig
kassor@socionomsektionenliu.se
gronsektion@socionomsektionenliu.se

 

 

 

 

 

Rasmus Classén
Utbildningsbevakare
ub@socionomsektionenliu.se

 

 

 

 

 

Selma Stenberg
Arbetsmiljöombud
amo@socionomsektionenliu.se

 

 

 

 

 

Emily Wootten
Vice arbetsmiljöombud, Info/PR-ansvarig & Aktivitetsansvarig
amo@socionomsektionenliu.se
info@socionomsektionenliu.se
aktivitet@socionomsektionenliu.se

 

 

 

 

 

Linnea Strömberg
Näringsliv- & internationaliseringsansvarig
naringsliv@socionomsektionenliu.se

 

 

 

 

 

Joel Olofsson
VFU-ansvarig & Sekreterare
vfu@socionomsektionenliu.se
sekreterare@socionomsektionenliu.se

 

 

 

 

 

Amanda Balk
Festerirepresentant för SoCeR 20/21
mailasocer@gmail.com

 

 

 

 

 

Cherry Danielsson
Fadderistrepresentant för Societeten 20/21
societeten2021@gmail.com

 

 

 

 

 

Frida Kalm
Ledamot
ledamot@socionomsektionenliu.se