Styrelsen 2018/2019

Sanna Sahlin
Kassör
kassor@socionomsektionenliu.se

Sanna Holm Eriksson
Utbildningsbevakare
ub@socionomsektionenliu.se

Jacqueline Gokan
Arbetsmiljöombud
amo@socionomsektionenliu.se

Mikaela Christensen
Grön Sektion
gronsektion@socionomsektionenliu.se

Sara Haliti
Näringslivsansvarig & internationaliseringsansvarig
naringsliv@socionomsektionenliu.se

Simon Rodén
Info- & PR ansvarig
info@socionomsektionenliu.se

Okan Karakas
Ledamot
ledamot@socionomsektionenliu.se

Anna Fälth
Societeten-representant
societeten1819@gmail.com

Andreas Axell
SoCeR-representant
socer1819@hotmail.com