Styrelsen 2019

Matilda Pettersson
Kassör & Sekreterare
kassor@socionomsektionenliu.se
sekreterare@socionomsektionenliu.se

Linnea Strömberg
Utbildningsbevakare
ub@socionomsektionenliu.se

Anna Fälth
Arbetsmiljöombud
amo@socionomsektionenliu.se

Saskia Weiss Jendesten
Vice arbetsmiljöombud
amo@socionomsektionenliu.se

Nella Sarawaran
Grön sektionsansvarig
gronsektion@socionomsektionenliu.se

Simon Rodén
VFU-ansvarig & Ledamot
vfu@socionomsektionenliu.se
ledamot@socionomsektionenliu.se

Josefin Linder
Sektionsrepresentant för Societeten 19/20
Näringslivsansvarig & internationaliseringsansvarig
naringsliv@socionomsektionenliu.se
societeten@socionomsektionenliu.se

Hanna Tingstål
Sektionsrepresentant för SoCeR 19/20
socer@socionomsektionenliu.se

Thilda Sohl
Info-PR ansvarig
info@socionomsektionenliu.se