Styrelsen 2020

[bild kommer]

Therese Blixt
Vice-ordförande
ordf@socionomsektionenliu.se
styrelsen@socionomsektionenliu.se

[bild kommer]

Lovisa Wedestig
Kassör & Grön sektionsansvarig
kassor@socionomsektionenliu.se
gronsektion@socionomsektionenliu.se

[bild kommer]

Rasmus Classén
Utbildningsbevakare
ub@socionomsektionenliu.se

[bild kommer]

Emily Wootten
Arbetsmiljöombud, Info-PR ansvarig, Aktivitetsansvarig
amo@socionomsektionenliu.se

info@socionomsektionenliu.se 

aktivitet@socionomsektionenliu.se

[bild kommer]

Joel Olofsson
VFU-ansvarig & Sekreterare
vfu@socionomsektionenliu.se
sekreterare@socionomsektionenliu.se

Hanna Tingstål
Sektionsrepresentant för SoCeR 19/20
socer@socionomsektionenliu.se