Vad gör en socionom egentligen?

En yrkesguide

En socionomexamen öppnar upp många dörrar – men vad gör en socionom egentligen? Styrelsen har sammanfattat på vilket sätt du kan arbeta
statligt, regionalt, kommunalt och ideellt efter din socionomutbildning!

Klicka på bilden nedan !!