Styrelsen

Vera Bagge

Vice ordförande,
Aktivitetsansvarig
&
Fadderirepresentant för Societeten

ordf@socionomsektionenliu.se 

aktivitet@socionomsektionenliu.se 

societeten2223@gmail.com

Frida Gottnier Ayata

Arbetsmiljöombud
&
Sekreterare

Erik Lambot

Utbildningsbevakare

Maja Klintner

VFU- ansvarig
&
Vice-AMO

vfu@socionomsektionenliu.se 

amo@socionomsektionenliu.se 

Olivia Jansson

Kassör
&
Grön sektionsansvarig

kassor@socionomsektionenliu.se   

 gronsektion@socionomsektionenliu.se   

Lukas Johansson

Master- och alumniansvarig
& Info/PR-ansvarig

info@socionomsektionenliu.se

Elin Karlsson

Internationaliseringsansvarig
&
Vice-UB

Filip Massi

Näringslivsansvarig & Ledamot

naringsliv@socionomsektionenliu.se

ledamot@socionomsektionenliu.se

Clara Eriksson

Festerirepresentant för SoCeR

 mailasocer@gmail.com