Styrelsen 2024

Vera Bagge

Ordförande

Rasmus Tilver

Vice ordförande & Aktivitetsansvarig

ordf@socionomsektionenliu.se

aktivitet@socionomsektionenliu.se

 

Elin Ainerfors Gustafsson

Arbetsmiljöombud
&
Master-& Alumniansvarig

Filip Massi

Utbildningsbevakare, Näringslivsansvarig & Sekreterare

ub@socionomsektionenliu.se

naringsliv@socionomsektionenliu.se

Matilda Fransson

VFU- ansvarig
&
Vice-Arbetsmiljöombud

vfu@socionomsektionenliu.se 

amo@socionomsektionenliu.se 

Ellinor Jute

Kassör, Aktivitetsansvarig
&
Grön sektion

kassor@socionomsektionenliu.se   

aktivitet@socionomsektionenliu.se

 gronsektion@socionomsektionenliu.se   

Ebba Dahlström

Info/Pr, Fadderistrepresentant
&
Vice-utbildningsbevakare

info@socionomsektionenliu.se

ub@socionomsektionenliu.se

societeten2324@gmail.com

Miranda Klapp

Internationaliseringsansvarig, Festeristrepresentant & Ledamot

ub@socionomsektionenliu.se

ledamot@socionomsektionenliu.se