Styrelsen

Mikaela Lemming

Vice ordförande & Sekreterare

Lisa Zakó

Arbetsmiljöombud

Moa Eneström

Utbildningsbevakare

Sebastian Stedt

Näringslivs- & Internationaliseringsansvarig

naringsliv@socionomsektionenliu.se

Fredrika Rosenqvist

Kassör & Vice utbildningsbevakare

kassor@socionomsektionenliu.se    ub@socionomsektionenliu.se

Erika Löwenborg

Aktivitets- & Grön sektionsansvarig

aktivitet@socionomsektionenliu.se   gronsektion@socionomsektionenliu.se   

Selma Stenberg

Ledamot, Vice aktivitetsansvarig & Fadderirepresentant för Societeten

ledamot@socionomsektionenliu.se   aktivitet@socionomsektionenliu.se   societeten2021@gmail.com

Amanda Balk

VFU-ansvarig & Vice arbetsmiljöombud

vfu@socionomsektionenliu.se   amo@socionomsektionenliu.se   

Wiktoria Witkowicz

Info-/PR & Festerirepresentant för SoCer

  info@socionomsektionenliu.se   mailasocer@gmail.com