Styrelsen

Isabella Dura

Vice ordförande
&
Aktivitetsansvarig

ordf@socionomsektionenliu.se 

aktivitet@socionomsektionenliu.se 

Rebecca Svensson

Arbetsmiljöombud

Simon Alvhed

Utbildningsbevakare
&
Sekreterare

Tasca Ishimwe

Näringslivsansvarig
&
Vice utbildningsbevakare

naringsliv@socionomsektionenliu.se

 ub@socionomsektionenliu.se

Elina Karlsson

Kassör

Lukas Johansson

Grön sektionsansvarig, Master- och alumniansvarig

 gronsektion@socionomsektionenliu.se   

Tilda Maxeby

VFU-ansvarig & Internationaliseringsansvarig

vfu@socionomsektionenliu.se  

Mathilda Eriksson

Vice aktivitetsansvarig &
Vice arbetsmiljöombud

amo@socionomsektionenliu.se

aktivitet@socionomsektionenliu.se 

 

Selma Stenberg

Info-/PR & Ledamot

Amanda Ebbestad

Fadderirepresentant för Societeten

societeten2223@gmail.com

Clara Eriksson

Festerirepresentant för SoCeR

 mailasocer@gmail.com