Studentordlista

[fusion_text]

Studentordlista

Som ny i studentlivet kan det nästan kännas som att andra studenter har ett eget språk. Vad innebär egentligen en akademisk kvart? Och vad är en ovve? Vi hjälper dig!

Akademisk kvart
Detta gäller när något klockslag anges utan efterföljande minuttal. Klockan 15 innebär alltså 15:15. Kl. 15:00 betyder dock prick!

Arbetsgrupp
Den grupp på 6-8 personer som du kommer att arbeta i med olika skoluppgifter.

Campus Valla & US
Campusområdena i Linköping.

Campusbussen
En gratisbuss som går mellan Campus i Norrköping och Campusen i Linköping.

CNB
Campus Norrköpings bibliotek.

CSN
Flera studenters inkomstkälla.

Fadder
Ett extra stöd för nya studenter under Nolle-P.

Fadderi
En grupp studenter som har lagt ner mycket tid på att planera och genomföra Nolle-P – mottagningen av nya studenter. Socionomprogrammets fadderi är Societeten.

Festeri
Arrangerar sittningar och fester under året och agerar faddrar under Nolle-P. Socionomprogrammets festeri är SoCeR.

FilFak
Kort för Filosofiska Fakulteten. Hit hör socionomprogrammet.

Finsittning
Finare tillställning med middag, underhållning och dresscode. Vett och etikett gäller!

Fulsittning (gasque)
En ledigare tillställning med middag, underhållning och ofta tema. Vett och etikett ignoreras!

Färgeriet
Här äter socionomen ofta sin matlåda eller bara hänger. Beläget på bottenvåningen av Kåkenhus mot Skvallertorget.

Gratis
Något som inte kostar något. Gratis är gott!

Gyckel (spex)
Ett kreativt framträdande till för att underhålla. Till exempel via sång, dans eller teater.

Hem-hem
Studentens hemort innan Norrköping.

Hemtenta
En examination som genomförs hemma.

Korridor
a.k.a. studentboende. Här bor studenten i ett eget rum, men med delat kök och sällskapsrum. Gripen och Darlkarlen är två exempel i Norrköping.

Kravall
Stor fest med tema, med KRAV på overALL. Ett tillfälle att bära gult med stolthet.

Kåravgift
Betalas av studenter för att föra StuFF framåt, och för att dina behov som student ska bli tillgodosedda.

Ladok
Ett system för dokumentation av dina studieresultat.

LinTek
Linköpings Teknologers Studentkår.

LiU-kort
LiU-studenternas ID-kort. Används som nyckel på campus och krav för att färdas med campusbussen.

MedFak
Medicinska fakulteten.

Märke
Alla stora fester har ett unikt märke. Dekorera din ovve med dessa och få minnen för livet från din studenttid! Också föreningar såsom styrelsen har egna märken.

Märkesbacken
… går från Skvallertorget upp mellan Kåkenhus & Spetsen + Täppan. Alla sektions- och föreningsmärken finns målade här.

Nollan
Den nya studentens titel under Nolle-P. Syftar inte på studentens värde utan på att Nollan ännu inte tagit några högskolepoäng.

Nolle-P
Två roliga mottagningsveckor som inleder livet som student.

Nolleskylt
Orange skylt som bärs av Nollan under hela Nolle-P. Pryds med Nollans namn och program.

Nykter fadder
Under Nolle-P kommer det på alla fester finnas ett flertal nyktra faddrar. De kommer att bära tröjor med texten ”Nykter fadder” och finns till för att hjälpa Nollan.

Overall (ovve)
Alla program har sin egen overall. Socionomprogrammets är brandgul med hängslen.

Pateter
Föredetta fadderister och festerister.

Peking
Norrköping går även under detta namn ibland.

Poäng
Något som ges för godkända kurser. Måste tas för att få pengar ifrån CSN.

Salstenta
Examination som skrivs i en sal på campus.

Sektion
Till för att göra utbildningen bättre. Socionomsektionen har en styrelse som driver socionomstudenternas intressen.

Seminarium
Undervisning och diskussion i grupp. Ett examinerande tillfälle som kräver ett aktivt deltagande.

Skvallertorget
Det stora torg beläget utanför Campus. Mycket trafik, men gångtrafikanter har företräde!

Studentfiket
Billigt kaffe och snacks på våning 5 i Täppan.

StuFF
Socionomernas studentkår!

Tenta-P
Den period då studenter skriver tentor.

Trappan
Norrköpings egna kårhus! Här kan du plugga som festa samt göra det för en billig peng. Gratis kaffe och te vid plugg och 15 kr billigare inträde om du är medlem i StuFF!