Information om Master-och Magisterprogrammet

Visste du att Linköpings universitet erbjuder ett urval av kurser i ämnet socialt arbete för dig som har en socionomexamen, en kandidatexamen i socialt arbete eller inom något annat relevant huvudområde? Är du kanske intresserad av att vill fylla på dina kunskaper inom det sociala verksamhetsfältet efter din socionomexamen?