✨Är du intresserad av att engagera dig vid sidan av studierna? Se hit!!✨

🌸 Allakando – Ett läxhjälpsföretag med visionen att alla kan mer än de tror – bara de får rätt studieteknik och vågar tro på sin egen förmåga. Läs mer här: https://www.allakando.se/laxhjalp/ Se fler länkar från bifogad bild nr.1: https://smartstudies.se/laxhjalp/ https://www.allakando.se/laxhjalp-online/

……………………………………………………………………………

🌸 myNanny är ett stort barnvaktsföretag som nu söker studenter som vill bistå som barnvakt vid sidan av sina studier. Läs mer här: https://my-nanny.se/ Se fler länkar från bifogad bild nr.2: https://nannypoppins.se/barnvakt/ https://my-nanny.se/barnpassning/

Grattis till antagningen!!

Hej Nollan och grattis till din antagning på Socionomprogrammet på LiU!😍👏
Om oss: Socionomsektionen är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förbättra villkoren för studenterna på Linköpings Universitet. Socionomsektionens arbete går främst ut på att arrangera event som stärker studenternas studiesociala sammanhang, vidgar kunskapen om det sociala arbetet och skapar rum för att lyfta åsikter om utbildningen och universitetet i stort. Socionomsektionen har ett nära samarbete med både Linköpings universitets filosofiska fakultet, StuFF och programledningen för Socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Sektionsstyrelsen fungerar som en länk mellan StuFF, programledningen och Socionomprogrammets studenter.
Vi hoppas att du kan komma till mottagningen (nolle-p) som börjar 17e augusti! Alla aktiviteter som anordnas är frivilliga!😃 Bland annat kommer det finnas aktiviteter för att lära känna varandra och få en ökad trygghet i den nya livssituationen som det kan innebära att börja på en ny utbildning, eventuellt flytta till en ny stad och med stor säkerhet lära känna ett stort antal nya människor. Helt enkelt finns nolle-p för att hjälpa dig till rätta och för att din utbildningsstart ska bli så bra som möjligt😊
Gå gärna in och gilla våra utskott på Facebook för mer information:
Socionomprogrammets fadderi: Societeten
Socionomprogrammets festeri: SoCeR
Vi hoppas att du kommer att trivas! 😍

Majmöte 2020-05-27

Idag har Socionomsektionen haft sitt majmöte, ett av två årsmöten som hålls varje år.  Medlemar var inbjudna att delta. För att ta del av protokollet finns det tillgängligt här, när aktuellt protokoll finns uppladdat.

Nytt fadderi & festeri för verksamhetsår 20/21

Socionomsektionen består av en styrelse och två utskott, ett fadderi och ett festeri. Dessa uppdateras varje år och nu har tiden blivit inne att lämna över till nästa generations utskott. Låt oss presentera Societeten 20/21 och SoCeR 20/21. Vi är otroligt stolta och vet att ni kommer göra ett otroligt bra jobb. Grattis!!!🧡

Vi vill också rikta ett stort tack till Societeten 19/20 och SoCeR 19/20 för ert stora engagemang och bra arbete under ert verksamhetsår!!!🧡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information kring Coronaviruset covid-19

Nya riktlinjer med hänsyn till Coronaviruset!
LiU följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen och har nu fattat beslut om distansläge. Det innebär att alla studenter uppmanas att studera hemifrån i största möjliga mån och samtliga kurser som planeras under vårterminen ska övergå till distansläge snarast möjligt. Beslutet gäller från och med idag.

Studenter som befinner sig på externt förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. Detta innebär att sådana aktiviteter i normalfallet bör kunna genomföras enligt plan.

Campus kommer fortsätta att vara öppet med det är viktigt att alla som kan väljer att studera på distans. Anledningen är att de personer som måste befinna sig på campus – till exempel då ett möte inte varit möjligt att lösa på distans – inte ska utsättas för större risk att bli smittad.

 

Frågor som rör coronaviruset uppmanar vi att ni skickar till: corana@liu.se

StuFF lägger ut information frekvent på deras facebook  samt Socionomstyrelsens styrelse facebook och instagram som ni kan följa för att inte missa något.

World Social Work Day på Trappan den 17/3 ställs in

Med anledning av spridningen av Coronaviruset har Socionomsektionen beslutat att ställa in World Social Work Day som skulle ägt rum nu på tisdag den 17 mars. Årets tema ”Att främja mänskliga relationer” handlar för oss om att agera med hänsyn till andra och vi uppmanar med de orden våra studenter att följa LiUs riktlinjer och stanna hemma vid minsta tecken på förkylning.

Som sektion tänker vi att detta är ett oerhört viktigt ämne som ramar in det sociala arbetets värdegrund och som vi alla tjänar på att arbeta med. Vi laddar nu om inför att få anordna Socionomdagen i höst och hoppas att ni studenter tar tillfället i akt och reflekterar över årets tema och vad vikten av att främja mänskliga relationer innebär för er.

Om ni har ytterligare frågor angående LiUs riktlinjer angående Coronaviruset följer ni denna länk som tidigare delats: https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv

World Social Work Day 2020

Dagen då socialarbetare över hela världen går tillsammans för att sprida, belysa och kämpa för varje års tema. I år är temat ”Främja vikten av mänsliga relationer” ⭐️

Tisdag den 17e mars från kl.12-17 bjuder Socionomsektionens styrelse in till World Social Work Day en intressant och viktig temadag på Kårhuset Trappan. Under dagen hålls det i föreläsningar kring årets tema och studenter får möjlighet att höra på andra socionomstudenter som haft sin VFU utomlands. Utöver detta bjuds det på fika, kaffe, en tävling med fint pris OCH de som är först på plats får mat! Ni kommer även att träffa andra organisationer och fackförbund under dagen.

🖤🧡 World Social Work Day är något som ni absolut inte vill missa 🧡🖤

Vi ses där!!!!!!!

Tenta-kaffe

Styrelsen i år vill sattsa mer på småprojekt och aktiviteter. Vi tycker det är viktigt att lägga fokus på våra studenter och göra omtänksamma gester. Därför kommer vi under vårterminen innan varje salstentamen bjuda studenterna på kaffe! Imorgon är det dags för första tenta-kaffet som vi döpt detta projekt till.

Lycka till med tentan termin 6, så ses vi imorgon när vi står redo med kaffet i högsta hugg!!

Syjunta

Ett nytt koncept är skapat, Syjunta, där programmets studenter kan fixa sina overaller tillsammans med varandra. Syjuntan genomfördes förra veckan (27/2) och blev lyckad!

Vi tackar de som kom:)

AMO-veckan 2020

Hej!

Nästa vecka (vecka 9) är det dags för den årliga AMO-veckan. En vecka där alla Arbetmiljöombud för StuFF, LinTek och Concensus tillsammans skräddarsytt en vecka för att lyfta deras arbete på campus för att nå ut till studeter.

Veckan präglas av intressanta föreläsningar om stress, prestation och psykisk ohälsa. Det bjuds också på fika och aktiviteter som mindfullness och yoga. Det fullständiga schemat kommer ut senare i veckan men evenemanget finns att se och attenda här.