Visste du att Socionomsektionen är en Grön Sektion? 🌿
Grön Sektion är en miljödiplomering från Linköpings Universitet centralt som innebär att sektionens och dess utskotts verksamhet uppfyller miljökrav efter en handlingsplan som uppdateras varje år. Ungefär 15 sektioner eller föreningar är med i Grön Sektion. 💛
eller maila gronsektion@socionomsektionenliu.se