Grattis till antagningen!!

Hej Nollan och grattis till din antagning på Socionomprogrammet på LiU!??
Om oss: Socionomsektionen är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förbättra villkoren för studenterna på Linköpings Universitet. Socionomsektionens arbete går främst ut på att arrangera event som stärker studenternas studiesociala sammanhang, vidgar kunskapen om det sociala arbetet och skapar rum för att lyfta åsikter om utbildningen och universitetet i stort. Socionomsektionen har ett nära samarbete med både Linköpings universitets filosofiska fakultet, StuFF och programledningen för Socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Sektionsstyrelsen fungerar som en länk mellan StuFF, programledningen och Socionomprogrammets studenter.
Vi hoppas att du kan komma till mottagningen (nolle-p) som börjar 17e augusti! Alla aktiviteter som anordnas är frivilliga!? Bland annat kommer det finnas aktiviteter för att lära känna varandra och få en ökad trygghet i den nya livssituationen som det kan innebära att börja på en ny utbildning, eventuellt flytta till en ny stad och med stor säkerhet lära känna ett stort antal nya människor. Helt enkelt finns nolle-p för att hjälpa dig till rätta och för att din utbildningsstart ska bli så bra som möjligt?
Gå gärna in och gilla våra utskott på Facebook för mer information:
Socionomprogrammets fadderi: Societeten
Socionomprogrammets festeri: SoCeR
Vi hoppas att du kommer att trivas! ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *