myNanny

myNanny söker just nu personer som är intresserade av att arbeta som Au Pair i USA. En möjlighet för livet! För många studenter kan det också vara en välbehövlig paus under eller efter studieåren. Läs mer på deras hemsida https://my-nanny.se/au-pair/

Bli privatlärare och hjälp till med läxhjälp

Är du ute efter en perfekt sysselsättning vid sidan av dina studier så kan du nu söka till att bli studiecoach. Då får du chansen att hjälpa yngre elever förbättra sina studieresultat. Det är många som gärna vill ha studiehjälp och söker sig därmed till utbildningsorganisationen SmartStudies. De ser till att matcha dig med en elev där du kan göra skillnad. Du kan läsa mer här om SmartStudies läxhjälp samt mattehjälp och vad det innebär att vara studiecoach! 

Ge läxhjälp på plats eller online 

Länge var läxhjälp endast utbrett i de största städerna, Allakandos läxhjälp Stockholm var störst. Dock har läxhjälp de senaste åren växt i popularitet, framförallt i studentstäderna där det finns många kompetenta studenter som vill hjälpa till. Specialistavdelningar såsom SmartStudies har också växt fram.

Inom läxhjälp har du själv mycket flexibilitet. Antingen så väljer du att träffa din elev för fysisk läxhjälp där man väljer att antingen ses på ett stadsbiblioteket eller hemma hos eleven. Men du kan också ge läxhjälp online. Då behöver varken du eller din elev resa mer än nödvändigt och ni får använda er av online verktyg och mötas i ett virtuellt klassrum. I samband med corona pandemin så är detta ett mycket populärt alternativ. 

Läxhjälp finns för alla ämnen och nivåer 

Det finns stöd för alla skolämnen och på alla nivåer. Det finns elever som går i grundskolan eller på gymnasiet som söker sig till läxhjälp. Det finns också studenter på universitet och högskolenivå som gärna tar hjälp av en studiecoach också. Även studiecoachning på Allakando inom högskoleprovet har ökat mer popularitet de senaste åren.

Läser du på universitetsnivå så är du kvalificerad för att hjälpa till på alla nivåer. Men du hjälper till inom ditt egna studieämne främst. Du kan exempelvis läsa allt från språk. psykologi till kemi, fysik och matte. Du kan höra av dig till antingen SmartStudies eller deras systerorganisation Allakando läxhjälp om du vill bli studiecoach. Skicka in en ansökan så får du hjälp med att hitta rätt! 

Hjälpt till med läxhjälp inom matematik

Är du expert på just matematik så kan du säga till. Du kan nämligen fokusera på att bli mattelärare och vara en del av antingen SmartStudies mattehjälp eller hos systerorganisationen  SmartStudies. Även om båda ger läxhjälp inom alla ämnen så bildades systerogansiationen för att fokusera på att ge just mattehjälp och hitta studenter som är sugen på att hjälpa till som studiecoacher inom detta. Läser du på universitetsnivå och har goda mattekunskaper, på både lägre och mycket hög nivå så är du starkt efterfrågad. Just matematik är ett ämne som många elever vill ha stöd inom. 

Du blir upplärd som studiecoach inom läxhjälp 

Du behöver inte ha några tidigare erfarenheter av att vara privatlärare eller ha gett studiehjälp tidigare. Om du blir antagen till att bli studiecoach så kommer du att få gå utbildningar för att lära dig mer om studietekniker och studiemotivation samt skolas i Allakando pedagogiken — att alla kan mer än du tror. Detta är grundfilosofin som sa synas i allt arbete man gör. Du kan själv läsa mer här om läxhjälp och få tips om studietekniker, eller få information om exempelvis högskoleprovet.
Vill du ha tips för dina egna studier kan du själv läsa på hemsidan om läxhjälp om strategier och metoder som brukar appliceras inom SmartStudies läxhjälp.

Nominera till FORSA Östergötlands pris!!

FORSA Östergötlands stipendium delas ut till en student (i termin 7) som under sin utbildning verkat i FORSA:s anda genom att arbeta för att skapa möten på likvärdiga villkor mellan studenter, forskare och företrädare för det sociala arbetets praktik.

Skicka din nominering, max ½ sida, senast den 10 januari 2021 till Linnéa Strömberg linst146@student.liu.se

Läs mer här:

🌟 Ny Styrelse för verksamhetsåret 2021 🌟

Stort grattis till Styrelsen 2021 som röstades fram idag på årets årsmöte! Hipp hipp hurra detta kommer att bli så bra. Stort lycka till!!

Vi vill även rikta ett stort tack till valberedningen, Anna Fälth och Nella Sarawaran, som arbetat med att välja ut och lägga fram förslag på medlemmar till Styrelsen 2021!

Sök jobb hos Råd & Stöd i Linköping inom fältverksamhet

Fältverksamheten är en del av Lean Link Råd & Stöd och vår målgrupp är alla ungdomar mellan 10-20 år som bor i Linköpings kommun. Vi arbetar uppsökande och förebyggande och vårt mål är att finnas på alla platser där ungdomar finns och speciellt på platser där det inte finns andra vuxna. Vårt uppdrag är att nå ut till ungdomar och deras föräldrar om vilken stöd och hjälp som finns att få men också att vara ungdomarnas ambassadörer. Vi vill göra Linköping till en så bra stad som möjligt att vara ung i!

Vi som arbetar på Fältverksamheten har socionomutbildning eller motsvarande. I vårt arbete ingår både dag-, kväll- och helgarbete. Om du vill arbeta förebyggande med ungdomar och möta dom på deras arenor finns nu chans till extraarbete. Vid intresse av att arbeta hos oss eller någon annanstans inom Råd & Stöd skicka CV och personligt brev till pernilla.johansson4@linkoping.se

Läs mer här:

https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/arbeta-hos-RadStod/vikarier/

https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/faltverksamheten/

Bli kontaktperson för Linköping kommun

Bli kontaktperson på din fritid!

Anmäl gärna ditt intresse till att bli kontaktperson för Linköpings kommun. Personer i behov av insatsen är ofta socialt isolerade, svårt att hitta på aktiviteter och har själv begränsade möjligheter att ta del av samhället. Som student kan ett frivilligt uppdrag ge värdefull erfarenhet, du får på olika sätt användning av din livserfarenhet, ditt sunda förnuft och även en liten ekonomisk ersättning. Uppdraget är oftast mycket flexibelt och du kan styra när man träffas. Det vanliga är en träff i veckan. Kom gärna på en informationsträff för att få reda på mer eller läs mer om uppdraget!

www.linkoping.se/informationstraffar

www.linkoping.se/kontaktperson

Organisationen MÄN

I tisdags fick vi under socionomdagen prata med Patrick som är med i organisationen Män i Norrköping som är ett ideellt engagemang där fokuset är jämställdhet och att belysa frågor som berör machokultur. Om du som student är mer intresserad av hur du kan engagera dig kan du besöka deras Instagram organisationen_man eller surfa in på deras hemsida. Det var ett väldigt givande samtal och vi är övertygade om att detta är frågor som vi kommer se mer av inom socialt arbete framöver 🧡

https://mfj.se/

🌟Är du intresserad av att engagera dig vid sidan av studierna: hjälp yngre elever med läxhjälp via Allakando🌟

Många studenter hjälper yngre elever med läxhjälp

Läxhjälp har blivit vanligt i det svenska samhället. Många familjer ser det som en viktig investering i barnens skolgång – då det leder till höjda skolresultat. Detta har också inneburit att många studenter fått möjlighet att ha undervisning som bisyssla.

År 2007 startades Allakando. Ett läxhjälpsföretag med visionen att alla kan mer än de tror – bara de får rätt studieteknik och vågar tro på sin egen förmåga. Sedan år 2007 har många elever fått läxhjälp. Allakando undervisar årligen 26 000 elever och består av över 5 900 personer som dagligen hjälper olika elever med det de behöver hjälp med. För några år sedan, 2013, så infördes RUT-avdrag för läxhjälp. Det innebar rent konkret att den som anlitade studiehjälp fick avdrag på skatten för det – men den möjligheten avskaffades år 2016 – trots detta så är intresset för läxhjälp alltjämt stort. För mer info om Allakando, tryck här.

Läxhjälp leder till att eleverna får bättre betyg

Ett av de främsta skälen till att föräldrar anlitar studiehjälp är att det fungerar. 9 av 10 av de elever som får läxhjälp från Allakando höjer sina betyg. Betyg är ett viktigt urvalsinstrument för att komma in på högre utbildning – så läxhjälpen spelar därför en viktig roll – men betygen är också en värdemätare på kunskap. Allakandos arbete leder därför till att eleverna får bättre möjligheter att utbilda sig vidare eller göra sig gällande på arbetsmarknaden, men också att eleverna fördjupar sina kunskaper och förbättrar sina förmågor. Det är dock inte bara Allakando som bidrar med läxhjälp till Sveriges elever – utan det finns flera aktörer – exempelvis Smartstudies. Smartstudies är särskilt specialiserade på mattehjälp och har många skickliga och kompetenta mattelärare, mer info finns här.

Läxhjälp – en möjlighet för studenter att hjälpa yngre elever

Privatundervisning medför stora fördelar för den enskilde eleven, men också på samhällsnivå. Allakando skapar möjligheten för många studenter att göra en insats genom att undervisa yngre elever, i kurser och ämnen som de tidigare själva har läst och bemästrat. På så sätt kan en student som vill ha en intressant och givande sysselsättning vid sidan av sina egna studier, få möjligheten att genom studiehjälp engagera sig i en elevs utbildning och kunskapsutveckling.

Engagera dig i studiehjälp – meriterande och flexibelt

En sak som gör det särskilt lämpligt för studenter att bistå i undervisning av yngre elever är att det är en mycket flexibel sysselsättning. Tiderna och dagarna är anpassningsbara och bestäms i mötet mellan familj och lärare. Barnen som ska få privatundervisningen går i skolan på dagarna, precis som de flesta lärare som också är studenter, på så sätt krockar inte den sysselsättningen med studierna. 

Läxhjälp fysiskt eller online

Det finns också en hel del undervisning som bedrivs digitalt. Det kan exempelvis bero på att det passar familjen bättre, då den bor på en ort med sämre kommunikationer. Allakando har en särskild plattform för distansundervisning och har ett väl bearbetat pedagogiskt upplägg för detta ändamål. På denna sida finns info om Allakando läxhjälp online.

✨Är du intresserad av att engagera dig vid sidan av studierna: blir barnvakt för myNanny✨

 Studenter efterfrågas i rollen som nanny

Familjer över hela landet behöver hjälp med barnpassning och det finns ett stort behov av barnvakter. myNanny är ett stort barnvaktsföretag som nu söker studenter som vill bistå som barnvakt vid sidan av sina studier.

Föräldrar gör stora ansträngningar för att hinna med alla vardagsbestyr. Men det är inte en lätt uppgift. Det är vanligt att barn har fritidsaktiviteter, ibland flera olika fritidsaktiviteter. Det förutsätter ofta att de behöver hjälp med hämtning och lämning till träningar, läger och övriga sammankomster. Samtidigt ska man som förälder säkerställa att barnen kommer till skolan på ett säkert och bra sätt och engagera sig i barnens skolgång med allt vad det innebär som till exempel läxläsning, deltagande i föräldramöten och skolresor. Det är alldeles underbart att vara förälder, men det tar också tid.

Nanny möjliggör egentid för föräldrarna

Vid sidan av att man som förälder ska, och förväntas, lägga en stor del av sin tid på sina barn så måste man som förälder också rå om sig själv, arbeta och ha möjlighet att träffa sina vänner och göra aktiviteter utan barnen. Eller skapa och frigöra egentid för sig och sin familj. En nanny kan bidra till att skapa egentid. Därför är många familjer intresserade av att anlita en nanny.  Bortsett från att en nanny kan göra stor skillnad för en familj, så skapar också den familj som anlitar en nanny ett arbetstillfälle – ofta för en student som är i behov av en extra sysselsättning. Läs mer om hur det är att vara nanny här.

Nanny – en meningsfull sysselsättning vid sidan av plugget

För den som studerar är det alldeles utmärkt att jobba som nanny.  Vilka tider man arbetar bestäms helt i samråd med familjen och således kan man lägga upp sina arbetstider så att det inte krockar med skolan eller andra inplanerade saker. Många behöver hjälp av en nanny kvällstid, vilket fungerar väl för en student. Det finns många som erbjuder barnvakt, ett annat företag som erbjuder barnpassning är NannyPoppins,läs om de här.

Varierande arbetsuppgifter som barnflicka

Det är mycket varierande arbetsuppgifter att arbeta med barnvaktning. Det kan handla om allt från hämtning och lämning, till lek och bus i lekparken till att laga mat åt barnen, eller att helt enkelt vara en trygg punkt i hemmet medan barnen leker. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på vilken familj det är och vilka behov respektive familj har.

Barnflicka och familj matchas ihop

Något av det allra viktigaste när en familj vill ha hjälp med passning av sitt barn, är att de får en barnvakt som passar familjen och familjens önskemål. myNanny har därför en väldigt gedigen process där man matchar ihop familjen med en nanny som man tror kommer funka tillsammans – om nannyn eller familjen inte tycker att det är fungerar så får nannyn möjlighet att arbeta med en annan familj – och familjen får en annan barnvakt. Om du är nyfiken på att veta mer om myNanny, klicka då in dig här.

……………………………………………………………………….