Information kring Coronaviruset covid-19

Nya riktlinjer med hänsyn till Coronaviruset!
LiU följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen och har nu fattat beslut om distansläge. Det innebär att alla studenter uppmanas att studera hemifrån i största möjliga mån och samtliga kurser som planeras under vårterminen ska övergå till distansläge snarast möjligt. Beslutet gäller från och med idag.

Studenter som befinner sig på externt förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. Detta innebär att sådana aktiviteter i normalfallet bör kunna genomföras enligt plan.

Campus kommer fortsätta att vara öppet med det är viktigt att alla som kan väljer att studera på distans. Anledningen är att de personer som måste befinna sig på campus – till exempel då ett möte inte varit möjligt att lösa på distans – inte ska utsättas för större risk att bli smittad.

 

Frågor som rör coronaviruset uppmanar vi att ni skickar till: corana@liu.se

StuFF lägger ut information frekvent på deras facebook  samt Socionomstyrelsens styrelse facebook och instagram som ni kan följa för att inte missa något.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *