🌟Är du intresserad av att engagera dig vid sidan av studierna: hjälp yngre elever med läxhjälp via Allakando🌟

Många studenter hjälper yngre elever med läxhjälp

Läxhjälp har blivit vanligt i det svenska samhället. Många familjer ser det som en viktig investering i barnens skolgång – då det leder till höjda skolresultat. Detta har också inneburit att många studenter fått möjlighet att ha undervisning som bisyssla.

År 2007 startades Allakando. Ett läxhjälpsföretag med visionen att alla kan mer än de tror – bara de får rätt studieteknik och vågar tro på sin egen förmåga. Sedan år 2007 har många elever fått läxhjälp. Allakando undervisar årligen 26 000 elever och består av över 5 900 personer som dagligen hjälper olika elever med det de behöver hjälp med. För några år sedan, 2013, så infördes RUT-avdrag för läxhjälp. Det innebar rent konkret att den som anlitade studiehjälp fick avdrag på skatten för det – men den möjligheten avskaffades år 2016 – trots detta så är intresset för läxhjälp alltjämt stort. För mer info om Allakando, tryck här.

Läxhjälp leder till att eleverna får bättre betyg

Ett av de främsta skälen till att föräldrar anlitar studiehjälp är att det fungerar. 9 av 10 av de elever som får läxhjälp från Allakando höjer sina betyg. Betyg är ett viktigt urvalsinstrument för att komma in på högre utbildning – så läxhjälpen spelar därför en viktig roll – men betygen är också en värdemätare på kunskap. Allakandos arbete leder därför till att eleverna får bättre möjligheter att utbilda sig vidare eller göra sig gällande på arbetsmarknaden, men också att eleverna fördjupar sina kunskaper och förbättrar sina förmågor. Det är dock inte bara Allakando som bidrar med läxhjälp till Sveriges elever – utan det finns flera aktörer – exempelvis Smartstudies. Smartstudies är särskilt specialiserade på mattehjälp och har många skickliga och kompetenta mattelärare, mer info finns här.

Läxhjälp – en möjlighet för studenter att hjälpa yngre elever

Privatundervisning medför stora fördelar för den enskilde eleven, men också på samhällsnivå. Allakando skapar möjligheten för många studenter att göra en insats genom att undervisa yngre elever, i kurser och ämnen som de tidigare själva har läst och bemästrat. På så sätt kan en student som vill ha en intressant och givande sysselsättning vid sidan av sina egna studier, få möjligheten att genom studiehjälp engagera sig i en elevs utbildning och kunskapsutveckling.

Engagera dig i studiehjälp – meriterande och flexibelt

En sak som gör det särskilt lämpligt för studenter att bistå i undervisning av yngre elever är att det är en mycket flexibel sysselsättning. Tiderna och dagarna är anpassningsbara och bestäms i mötet mellan familj och lärare. Barnen som ska få privatundervisningen går i skolan på dagarna, precis som de flesta lärare som också är studenter, på så sätt krockar inte den sysselsättningen med studierna. 

Läxhjälp fysiskt eller online

Det finns också en hel del undervisning som bedrivs digitalt. Det kan exempelvis bero på att det passar familjen bättre, då den bor på en ort med sämre kommunikationer. Allakando har en särskild plattform för distansundervisning och har ett väl bearbetat pedagogiskt upplägg för detta ändamål. På denna sida finns info om Allakando läxhjälp online.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *