Protokoll år 2019

Medlemsmöten 2019

Medlemsmöte 2019-09-25

Styrelsemöten VT19

Styrelsemöte 2019-01-07

Styrelsemöte 2019-01-21

Styrelsemöte 2019-02-05

Styrelsemöte 2019-02-19

Styrelsemöte 2019-03-05

Styrelsemöte 2019-03-19

Styrelsemöte 2019-04-02

Styrelsemöte 2019-04-23

Styrelsemöte 2019-05-14

Styrelsemöten HT19

Styrelsemöte 2019-09-17

Styrelsemöte 2019-10-01

Styrelsemöte 2019-10-15

Styrelsemöte 2019-10-29

Styrelsemöte 2019-11-12

Styrelsemöte 2019-11-26

Styrelsemöte 2019-12-17