Styrelsen 2020

Therese Blixt
Vice-ordförande & Sektionsrepresentant för Societeten 19/20
ordf@socionomsektionenliu.se
styrelsen@socionomsektionenliu.se
societeten1920@gmail.com

Lovisa Wedestig
Kassör & Grön sektionsansvarig
kassor@socionomsektionenliu.se
gronsektion@socionomsektionenliu.se

Rasmus Classén
Utbildningsbevakare
ub@socionomsektionenliu.se

Linnea Strömberg
Näringsliv- & internationaliseringsansvarig
naringsliv@socionomsektionenliu.se
inter@socionomsektionenliu.se

Joel Olofsson
VFU-ansvarig & Sekreterare
vfu@socionomsektionenliu.se
sekreterare@socionomsektionenliu.se

Emily Wootten
Arbetsmiljöombud, Info-PR- ansvarig & Aktivitetsansvarig

amo@socionomsektionenliu.se
info@socionomsektionenliu.se
aktivitet@socionomsektionenliu.se

Hanna Tingstål
Sektionsrepresentant för SoCeR 19/20
socer@socionomsektionenliu.se