World Social Work Day 2020

Dagen då socialarbetare över hela världen går tillsammans för att sprida, belysa och kämpa för varje års tema. I år är temat ”Främja vikten av mänsliga relationer” ⭐️

Tisdag den 17e mars från kl.12-17 bjuder Socionomsektionens styrelse in till World Social Work Day en intressant och viktig temadag på Kårhuset Trappan. Under dagen hålls det i föreläsningar kring årets tema och studenter får möjlighet att höra på andra socionomstudenter som haft sin VFU utomlands. Utöver detta bjuds det på fika, kaffe, en tävling med fint pris OCH de som är först på plats får mat! Ni kommer även att träffa andra organisationer och fackförbund under dagen.

?? World Social Work Day är något som ni absolut inte vill missa ??

Vi ses där!!!!!!!

Tenta-kaffe

Styrelsen i år vill sattsa mer på småprojekt och aktiviteter. Vi tycker det är viktigt att lägga fokus på våra studenter och göra omtänksamma gester. Därför kommer vi under vårterminen innan varje salstentamen bjuda studenterna på kaffe! Imorgon är det dags för första tenta-kaffet som vi döpt detta projekt till.

Lycka till med tentan termin 6, så ses vi imorgon när vi står redo med kaffet i högsta hugg!!

Syjunta

Ett nytt koncept är skapat, Syjunta, där programmets studenter kan fixa sina overaller tillsammans med varandra. Syjuntan genomfördes förra veckan (27/2) och blev lyckad!

Vi tackar de som kom:)

AMO-veckan 2020

Hej!

Nästa vecka (vecka 9) är det dags för den årliga AMO-veckan. En vecka där alla Arbetmiljöombud för StuFF, LinTek och Concensus tillsammans skräddarsytt en vecka för att lyfta deras arbete på campus för att nå ut till studeter.

Veckan präglas av intressanta föreläsningar om stress, prestation och psykisk ohälsa. Det bjuds också på fika och aktiviteter som mindfullness och yoga. Det fullständiga schemat kommer ut senare i veckan men evenemanget finns att se och attenda här.

Ny Styrelse för 2020 – välkomna alla ny antagna studenter för VT20!

Hej säger den nya Styrelsen för 2020! Vi är exalterade för vårt verksamhetsår och ser fram emot vårt arbete i socionomsektionen.

Vi vill också passa på att gratta och hälsa alla nya socionomstudenter för VT20 välkomna. Vi hoppas att ni kommer trivas på campus Norrköping, här på socionomprogrammet och får ett jätteroligt Nolle-P!!

Socionomprogrammets Fadderi Societeten som annordnar Nolle-P hittar ni här, samt Socionomprogrammets Festeri SoCeR som annordnar fester och sittningar under året hittar ni här

Ny styrlese vald för 19/20!

Den 15 januari valdes en ny styrelse in! Hipp hipp hurra!
Vi i styrelsen för 18/19 önskar den nya styrelsen lycka till!

Hemsidan kommer att uppdateras inom kort med ny information.

Sök Socionomsektionens styrelse 18/19!

Socionomstudenter är ambitiösa och engagerade. De är kloka, fulla med kreativa idéer och vill jobba för förändring och förbättring.
Så ta tillvara på ert engagemang och era idéer och var med och förbättra socionomutbildningen och campus Norrköping. Vi behöver dig, programmet behöver dig! Tveka inte utan sök någon eller några av våra poster! Och hör av dig till oss om du har några frågor eller funderingar, det finns inga dumma frågor!!

Du kan även NOMINERA någon du känner eller någon som du vet som skulle passa att vara med i Socionomsektionens styrelse! Nominera hur många du vill! I nomineringen vill vi ha med samma information som i ansökan.

I ansökan/nomineringarna vill vi veta:
Namn, Liu ID, mejladress, telefonnummer
Varför du är lämplig som medlem i styrelsen och varför vill du sitta i styrelsen?
Vilken eller vilka poster du är intresserad av
En rolig grej om dig själv
Skicka in din ansökan till ansokan@socionomsektionenliu.se senst den 17e november 23:59!

Om du, som vi hoppas, blir en del av styrelsen 18/19 börjar ditt verksamhetsår 1 februari 2018.
Innan du påbörjar ditt år kommer du få god tid för en överlämning, skuggning och häng med gamla styrelsen!Här kommer kortare beskrivningar av våra poster (dessa är flexibla):

Utbildningsbevakare:
För att öka och säkra kvalitén på vårt program så arbetar socionomsektionens utbildningsbevakare med att ta emot och framföra samtliga studenters tankar och åsikter kring utbildningen. Detta gör utbildningsbevakaren genom att kontakta berörda lärare och andra berörda parter och för en dialog med dem angående studenters åsikter. Utbildningsbevakaren arbetar tillsammans med programledningen, går på lärarmöten och diskuterar frågor och möjliga förbättringar kring utbildningen. Utbildningsbevakaren går även på ”UB-möte” 1 gång i månaden där alla StuFFs utbildningsbevakare träffas och utbyter erfarenheter. Utbildningsbevakaren ska även driva ett projekt per termin i utvecklingssyfte (i den omfattningen man själv önskar och vill).

VFU-och Internationaliserngsansvarig:
Denna post innebär kortfattat att du ansvarar för att alla studenter som är ute på VFU har det bra. Ett internationaliseringsansvar innebär bland annat att man och ledningen med att anordna evenemanget ”world social work day” som går av stapeln varje år i mars.

Arbetsmiljöombud:
Socionomsektionens arbetsmiljöombud arbetar för att behålla, förebygga och förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för studenterna. Arbetsmiljöombudet tar emot åsikter och tankar kring detta och för det sedan vidare till berörda parter för att diskutera och genomföra förbättringar och för att förebygga att det sker igen. Arbetsmiljöombudet ska även driva ett projekt varje termin (i den omfattningen man själv önskar och vill). Projektet ska vara ett förbättringsarbete för socionomstudenterna och drivs tillsammans med resten av styrelsen. Arbetsmiljöombudet går 1 gång i månaden på ”AMO-möten” där alla StuFFs arbetsmiljöombud träffas och byter erfarenheter.

Grön Sektion:
Grön sektion ser till så styrelsen har ett miljötänk så långt det är möjligt. Allt vad gäller källsortering till ekologiska val. Som Grön sektions-ansvarig går man även på möten med andra ”grönsektions-ansvariga” från andra sektioner.

Kassör:
Kassören tar hand om Socionomsektionens ekonomi. Kassören planerar och lägger upp verksamhetsårets budget och ser till att denna efterföljs. Kassören sysslar även med sektionens bokföring och går vid behov på kassörmöten.

Ordförande:
Ordförande har huvudansvaret för hela styrelsen, den ser till att allt som behöver göras blir gjort och att alla gör det de ska. Ordförande har även ansvar de avtal som styrelsen tecknar. Ordförande går på möte med StuFF en gång i månaden som kallas för INSEKT-möte, detta är tillsammans med de andra ordförandena i StuFF. Ordförande går även på programråd och andra relevanta möten den blir kallad till. Ordförande har mycket mailkontakt

Vice ordförande:
Vice ordförande är ordförandens högra hand och ska kunna avlasta ordföranden. Är till exempel ordförande sjuk eller har för mycket att göra så får vice ordförande träda in som ersättare på möten m.m. Vice ordförande kan även få gå in och stötta andra i styrelsen och hjälpa till med övriga uppdrag/projekt. Vice ordförande är också ansvarig för studentrepresentanter. Den ska värva studenter som kan hjälpa sektionen att vara studentrepresentant och korrespondent.

Info- och webbansvarig:
Info-och webbansvarig har ansvar för vår hemsida, vår Facebook och våe instagram. Info-och webbansvarig ser till att all relevant och viktig information når ut till våra studenter på dessa kanaler. Info-och webbansvarig hjälper även LiU och andra aktörer att nå ut med information.

Ledamot:
Som ledamot är du en hjälpande hand till styrelsen och kan hoppa in och hjälpa till där det finns behov. En ledamot kan även ta på sig vissa uppdrag eller vissa projekt som ledamoten finner intresse för. Ledamoten ska i övrigt finnas till som stöttning och hjälp.

Näringslivsansvarig:
Näringslivsansvarig har kontakt med alla de aktörer utanför universitetet som rör våra medlemmar. Posten innebär bland annat att anordna lunchföreläsningar och Socionomdagen. Man är kontakten mellan näringslivet och studenterna. Kort handlar det om att brygga avståndet mellan utbildning och arbetslivet, och försöka lyfta in näringslivet in i utbildningen.

Vi behöver dig, hör av dig om du har några frågor!
Ansökningsperioden är fram till den 17e november.